miércoles, 27 de julio de 2016

Mel Lamanna at workshop Assalt.Mel Lamanna al taller de gravat Assalt.
El taller de l’Assalt va rebre el passat cap de setmana, del 22 al 24 de juliol, la visita de l’australiana Mel Lamanna.
El sentit del desplaçament a Lleida fou la realització d’un intensiu de gravat amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement tècnic i alhora la realització d’una sèrie d’obra gràfica.
Atès la simpatia i bon humor de la Mel a més de la seva facilitat pel dibuix feren del taller un cap de setmana molt agradable i productiu.
La incorporació del color en la obra de Mel, ella treballa bàsicament en negre, donà al taller una interesant possibilitat d’expressió plàstica.
Donar les gràcies a Mel pel seu pas pel taller de l’Assalt, desitjar-li molta sort i deixar les portes obertes de l’Assalt per a què torni sempre que vulgui!

Mel Lamanna at workshop Assalt.
The workshop Assalt received last weekend, from 22 to 24 July, the visit of the Australian Mel Lamanna.
The sense of displacement in Lleida was conducting an intensive etching in order to deepen their technical knowledge while performing a series of graphic works.
Given the affection and good humor of Mel besides its ease drawing, made by a weekend workshop pleasant and productive.
The incorporation of color in the work of Mel, she works primarily in black, gave the workshop an interesting possibility of artistic expression.
Thank Mel for his passage through the workshop Assalt, wish him luck and left the door open for what Assalt back whenever you want!

No hay comentarios: